OCTUBRE CULTURAL: CELEBRACIN 9 DE OCTUBRE


El 9 de octubre celebramos el día de la Comunidad Valenciana y como cada año se han organizado diferentes actividades.
Las actividades serán en valenciano para celebrar ese día:

4 Octubre
9:30 h. Mural Escolar
10:30 h. I Festival de Música en valenciano: “Dani Miquel i els Ma-Me-Mi-Mo Músics”. Plaza Glorieta

5 Octubre
18:30 h. III Festival de Títeres: “Binixiflat: Rita La Rinxols i els tres ossos”. Casa de Cultura.

6 Octubre
9:00 h. XVI Salida a Pie. Puerta Principal del Castillo Fortaleza
18:30 h. III Festival de Títeres: “El ball de Sant Vito: El Rei Midas”. Casa de Cultura.

7 Octubre
10:30 h. III Festival de Títeres: Teatro Buffo: “Visca la imaginació”. Plaza Glorieta.

8 Octubre
10:30 h. I Festival de Música en valenciano: “Marcel el Marcià”. Plaza Glorieta.

9 OCTUBRE
11:00 H. Acto Institucional. Ayuntamiento de Santa Pola
12:00 h. Concierto Asociación Musical Mare de Déu de Loreto. Casa de Cultura.
13:30 h. Mascletà. Glorieta.

12 Octubre
19:30 h. Concierto Musica als Pobles: Banda Unió Musical. Casa de Cultura.

19 Octubre
19:30 h. Inauguración Exposición: “Paraules col·lectiva d’artistes: Un homenaje a la figura de francesc Ferrer Pastor”. Baluarte del Duque.

22 Octubre
19:30 h. III Jornada de Patrimonio Local: La Sierra de Santa Pola: nuevas miradas (construcciones bélicas y turísticas). Baluarte del Duque.

25 Octubre
19:30 h. Inauguración Exposición: “Sant Vicent Ferrer i el seu temps”. Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura.

27 Octubre
Excursión cultural guiada a la Foia de Castalla. Información e inscripciones Bibliotecas Municipales. Tlf. 96.669.27.73

30 Octubre
20:00 h. Presentación de la novela “La Taverna del Negre” de Jesús Moncho. Biblioteca Central


El 9 d'octubre celebrem el dia de la Comunitat Valenciana i com cada any s'han organitzat diferents activitats:

4 Octubre
9:30 h. Mural Escolar
10:30 h. I Festival de Música en valencià: Dani Miquel i els Ma-Me-Mi-Mo Músics. Plaça Glorieta

5 Octubre
18:30 h. III Festival de Titelles: Binixiflat: Rita La Rinxols i els tres ossos. Casa de Cultura.

6 Octubre
9:00 h. XVI Eixida a Peu. Portalada del Castell.
18:30 h. III Festival de Titelles: El ball de Sant Vito: El Rei Midas. Casa de Cultura.

7 Octubre
10:30 h. III Festival de Titelles: Teatre Buffo: Visca la imaginació. Plaça Glorieta.

8 Octubre
10:30 h. I Festival de Música en valenciano: “Marcel el Marcià”. Plaza Glorieta.

9 OCTUBRE DIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
11:00 H. Acte Institucional. Ajuntament.
12:00 h. Concert Associació Musical Mare de Déu de Loreto. Casa de Cultura.
13:30 h. Mascletà. Glorieta.

12 Octubre
19:30 h. Concert Musica als Pobles: Banda Unió Musical. Casa de Cultura.

19 Octubre
19:30 h. Inauguració Exposició: Paraules col·lectiva d’artistes: Un homenatge a la figura de Francesc Ferrer Pastor”. Baluard del Duc.

22 Octubre
19:30 h. III Jornada de Patrimoni Local: La Serra de Santa Pola: noves mirades (construccions bèl·liques i turístiques). Baluard del Duc.

25 Octubre
19:30 h. Inauguració Exposició: Sant Vicent Ferrer i el seu temps. Sala d’Exposicions de la Casa de Cultura.

27 Octubre
Excursió cultural guiada a la Foia de Castalla. Informació e inscripcions Biblioteques Municipals. Tlf. 96.669.27.73

30 Octubre
20:00 h. Presentació de la novel·la “La Taverna del Negre” de Jesús Moncho. Biblioteca Central